The nation's largest hotel union hotel site
リスト マップ

Hotels List

18390 01

Onyado Kayasemi

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef Icon eq op bath 3e00beb0fe95b25896de97813c935c23669d861e0013e2abe8906450b2193ef7

[Address]

〒960-0201

Fukushima


18392 01

Fukuusagi

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef

[Address]

〒960-2157

Fukushima


18393 01

Adatara Sanoku Dakenoyu

Icon facility type99 457f435212f84d0bc0b0da686c3fd6cc9c0e233472f6416cd3410bcb380a7624 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon eq op bath 3e00beb0fe95b25896de97813c935c23669d861e0013e2abe8906450b2193ef7

[Address]

〒964-0075

Fukushima


18395 01

mt.inn

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef

[Address]

〒964-0074

Fukushima


18406 01

Kenko Onsen Suirintei

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒963-1309

Fukushima


18434 01

Otoginoyado Yoneya

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef Icon eq op bath 3e00beb0fe95b25896de97813c935c23669d861e0013e2abe8906450b2193ef7

[Address]

〒962-0043

Fukushima


18459 01

Hotel C&I Koriyama

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒963-8878

Fukushima


18460 01

Hotel Crown Hills Koriyama

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒963-8001

Fukushima


18461 01

Daiwa Roynet Hotel Koriyamaekimae

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒963-8002

Fukushima


18462 01

Tokyo Dai-Ichi Hotel Shinshirakawa

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒961-8052

Fukushima


18463 01

British Hills

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒962-0622

Fukushima


18465 01

Pension Midori

Icon facility type4 799ed0768456b498fbd33e67b55916e5074ef5c4d560119d4f2120906ce99a74 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒969-3101

Fukushima


18467 01

Hotel & Ristorante Il-regalo

Icon facility type99 457f435212f84d0bc0b0da686c3fd6cc9c0e233472f6416cd3410bcb380a7624 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒969-2701

Fukushima


18469 01

Urabandai Grandeco Tokyu Hotel

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒969-2701

Fukushima


18468 01

Bandai Hbarakohan Hotel

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988

[Address]

〒969-0401

Fukushima