The nation's largest hotel union hotel site
リスト マップ

Hotels List

Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

hotel grancerezo kagoshima

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef

[Address]

〒892-0844

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

apahotel kagoshimatenmonkan

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒892-0843

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

kisyaba hotel

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒890-0054

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

kagomma onsen ryokan

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒892-0815

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

airaiku hotel kagoshima

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒899-5421

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

fuufurotenburonoyado ginsyo

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef Icon eq op bath 3e00beb0fe95b25896de97813c935c23669d861e0013e2abe8906450b2193ef7

[Address]

〒891-0406

Kagoshima


Satumasendai tenpo 20170719200729

superhotel satumasendai

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt foreigner 7ac7ef156fa78bdac0d0278e0b5e806a3c1846308965317574d12f00ed1d21e9 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef

[Address]

〒895-0024

Kagoshima


Lowest price plan

Ajax loader 4 5c1861f0f5c023bd3c486297fcc489354dd7f263c794915cbdf1feb0a9142639

Searching for accommodation plan for each facility.

Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

minsyuku sarai

Icon facility type3 9cb800c236ca53e3750f90f55314393125fc4152ddc80089cd57ff8e0ac12bd6 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒895-0061

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

hotel sengokutei

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒899-0208

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

minsyuku reversaidokomenotu

Icon facility type3 9cb800c236ca53e3750f90f55314393125fc4152ddc80089cd57ff8e0ac12bd6 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒899-0131

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

businesshotel rocksin

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef

[Address]

〒899-1623

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

yumotoan kiyohime

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef Icon eq op bath 3e00beb0fe95b25896de97813c935c23669d861e0013e2abe8906450b2193ef7

[Address]

〒899-5111

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

hotel nextage

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒899-4332

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

myuoken onsen syusuiyu

Icon facility type2 9aad32d2eacd42bac8f4f2122dfbcdff3a0c90e5f14ee299e746cb50118a55d1 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04 Icon eq hot spring 913d226318cc6b873dd770e692b50df9ce830740228e033148410fdad42112ef

[Address]

〒899-5113

Kagoshima


Noimage c83db27b9dc7b144d972549ee2a0471ce2ff94d172aed27df60bab21e3211d0e

hotel shibushi

Icon facility type1 0d1401358f48d38760a6822998551ade9ac5c3c85a6a9a4150231cd0340b46e5 Icon gt couple 6a4d69a6aa0203b9e8daaebd94f7e56ea58b5fd6d8249f4cfc11223ad84f1dbd Icon gt family 64441888581e4c18a154c66240ebc903a5bd4a7f4745e3f5bfa38488e64cf988 Icon gt group 5261c013c3d499b4f8da4f99f607b9ca3a0c9380b7af62fbff7f5cccd218d4c8 Icon gt business 868cb7ee96e9fd5a83097b9ebc0d237324dcadeb906ae9ab7d011be47d71db04

[Address]

〒899-7103

Kagoshima